Výstava výtvarných prací manželů Kadrlových

PhDr.Zdeňka Kadrlová, nar.2.4.1949 ve Slaném.
Studia: SVVŠ Slaný, FFUK Praha, obor kulturní antropologie.
Vdaná,žije v Kladně ,má dospělého syna.

PhDr.Ivan Kadrle, nar.17.2.1949 v Kladně.
Studia: SVVŠ Slaný, SOŠV Praha ("Holarka") a FFUK Praha, obor
kulturní antropologie.
Ženatý,žije v Kladně a má jednoho dospělého syna.

Úvodní slovo při zahájení vernisáže pronesla paní doktorka Světlana Spiwoková:

Při zahájení výstavy mi dovolte krátkou úvahu. Před Vámi jsou shromážděny výsledky poslední tvorby manželů Kadrlových a je nadmíru složité je zhodnotit a nemožné je rozdělit. Zdenka a Ivan tvoří společně, pracují společně, spolu vystudovali, žijí společně... Kromě vztahu jsou pozoruhodné i skromné podmínky ve kterých předměty vznikaly.

Obrazy Ivana Kadrleho, jsou pouhou částí jeho výtvarné činnost. Kromě grafické tvorby se zabývá i různými uměleckořemeslnými technikami. Námětem jeho obrazů je figura, nepatně idealizována s erotickým podtextem  jakoby měl děj teprve následovat. V obrazech je nezkrotnost i žádostivost (chtíč). Ve středověku byla žádostivost spolu s lakotou, považována za smrtelný hřích. Lakota příslušela zejména muži, ženě byla přisuzována žádostivost.
I Ivanovy postavy které byste, podle názvu obrazu, zařadili do malby žánrové mají smyslný výraz i gesta. Myslím, že na těchto něžných plátnech s potěšením spočine hlavně oko mužské části návštěvníků výstavy. Ještě je zde i plastika a odvěké téma. Charón - převozník, který převáží duše zemřelých v podobě stínů přes řeky do podsvětí. Bývá zobrazován jako starý, vousatý a špinavý muž. Toto téma je Ivanem zpracováno bez patosu a obvyklých symbolů.

Zvláštní atmosféru mají Zdenčiny plastiky. I když nevznikly v antice, ale v Kladenském paneláku, odkazují nás ke kultu, který žil ve starověkém Římě. Nejlépe Zdenčiným sochám porozumíme, užijeme li  antického slovníku. Mezi drobnými výtvory jsou totiž Lárové a Penáti. Lárové byli u Římanů ochranným božstvem pozemků. Tam, kde se pozemky stýkaly (území se říkalo compitum) stávaly kapličky, kde se Lárům obětovalo při svátku zvaném Compitália. Svátek se slavil po sklizni. Pozemek, na kterém stál dům, chránil Lár famiáris, který byl uctíván uvnitř domu. Jiní Lárové chránili pocestné a mořeplavce. Někdy bylo uctíváno více božstev, jejich sochy stály ve skříni zvané lárium, blízko domácího krbu, podobně jako sošky Penátů. Obětovalo se jim od každého jídla  Římský kalendář měl tři pevná data, která se odvozovala od úplňku. O kalendách tj.1 den v měsíci, nonách 5. nebo 7. den, (podle úplňku) a o idách (13. nebo 15.) den, se Lárům kladly na krb věnce. Penáti jsou ochranná božstva uvnitř domu, chránili především část která sloužila jako spižírna (penus).
Členové rodiny dávali při každém jídle Penátům díl. U Kadrlových stávají sošky těchto božstev mezi televizí a kuchyní. Mají své misky stále plné oříšků a drobných dobrot. Cituji slovník „Pro neurčitost jejich podoby narážela zobrazení Penátů na obtíže. Na mincích bývají vyobrazeni jako dvě mužské hlavy.“ Plastiky Zdeny Kadrlové jsou vytvořeny lehce a bez obtíží. Uvnitř skrývají to, co předurčuje jejich funkci. Jsou to svítilny, nebo dózy.
Kromě fantastických tvarů je zde i zajímavá kombinace materiálů: přírodní dřevo, režná keramika, kované železo, cín a pestrá škála polychromií.

V tomto zimním a hektickém čase, působí setkání se Zdenčinou poetickou, komorní plastikou, jako pohlazení.
Pohled do Ivanova malířského světa, kde je děj pouze nastíněn, nám ponechává prostor pro vlastní fantazii.

Přeji Zdence a Ivanovi mnoho úspěchů a víme o tom, jak dokážou vytvořit ochranná božstva, stejně jako příjemnou atmosféru.

 Kliknutím na náhled se obrázek zvětší

IMG_0001.jpg
Kadrlovi_0
IMG_8442.jpg
Kadrlovi_1
IMG_8444.jpg
Kadrlovi_2
IMG_8445.jpg
Kadrlovi_3
IMG_8446.jpg
Kadrlovi_4
IMG_8447.jpg
Kadrlovi_5
IMG_8448.jpg
Kadrlovi_6
IMG_8449.jpg
Kadrlovi_7
IMG_8450.jpg
Kadrlovi_8
IMG_8451.jpg
Kadrlovi_9
IMG_8453.jpg
Kadrlovi_10
IMG_8454.jpg
Kadrlovi_11
IMG_8455.jpg
Kadrlovi_12
IMG_8456.jpg
Kadrlovi_13
IMG_8458.jpg
Kadrlovi_14
IMG_8460.jpg
Kadrlovi_15
IMG_8461.jpg
Kadrlovi_16
IMG_8462.jpg
Kadrlovi_17
IMG_8463.jpg
Kadrlovi_18
IMG_8465.jpg
Kadrlovi_19
IMG_8466.jpg
Kadrlovi_20
IMG_8468.jpg
Kadrlovi_21
IMG_8469.jpg
Kadrlovi_22
IMG_8470.jpg
Kadrlovi_23
IMG_8471.jpg
Kadrlovi_24
IMG_8472.jpg
Kadrlovi_25
IMG_8474.jpg
Kadrlovi_26
IMG_8475.jpg
Kadrlovi_27
IMG_8476.jpg
Kadrlovi_28
IMG_8477.jpg
Kadrlovi_29
IMG_8478.jpg
Kadrlovi_30
IMG_8479.jpg
Kadrlovi_31
IMG_8481.jpg
Kadrlovi_32
IMG_8482.jpg
Kadrlovi_33
IMG_8483.jpg
Kadrlovi_34
IMG_8484.jpg
Kadrlovi_35
IMG_8485.jpg
Kadrlovi_36
IMG_8486.jpg
Kadrlovi_37
IMG_8487.jpg
Kadrlovi_38
IMG_8488.jpg
Kadrlovi_39
IMG_8489.jpg
Kadrlovi_40
IMG_8495.jpg
Kadrlovi_41
IMG_8496.jpg
Kadrlovi_42
IMG_8497.jpg
Kadrlovi_43
IMG_8498.jpg
Kadrlovi_44
IMG_8499.jpg
Kadrlovi_45
IMG_8500.jpg
Kadrlovi_46
IMG_8501.jpg
Kadrlovi_47
IMG_8503.jpg
Kadrlovi_48
IMG_8504.jpg
Kadrlovi_49
IMG_8505.jpg
Kadrlovi_50
IMG_8507.jpg
Kadrlovi_51
IMG_8509.jpg
Kadrlovi_52
IMG_8510.jpg
Kadrlovi_53
IMG_8511.jpg
Kadrlovi_54
IMG_8512.jpg
Kadrlovi_55
IMG_8513.jpg
Kadrlovi_56
IMG_8514.jpg
Kadrlovi_57
IMG_8517.jpg
Kadrlovi_58
IMG_8519.jpg
Kadrlovi_59
IMG_8520.jpg
Kadrlovi_60
IMG_8521.jpg
Kadrlovi_61
IMG_8523.jpg
Kadrlovi_62
IMG_8524.jpg
Kadrlovi_63
IMG_8525.jpg
Kadrlovi_64
IMG_8526.jpg
Kadrlovi_65
IMG_8527.jpg
Kadrlovi_66
IMG_8528.jpg
Kadrlovi_67
IMG_8529.jpg
Kadrlovi_68
IMG_8530.jpg
Kadrlovi_69
IMG_8531.jpg
Kadrlovi_70
IMG_8532.jpg
Kadrlovi_71
IMG_8533.jpg
Kadrlovi_72
IMG_8534.jpg
Kadrlovi_73
IMG_8535.jpg
Kadrlovi_74
IMG_8536.jpg
Kadrlovi_75
IMG_8537.jpg
Kadrlovi_76
IMG_8538.jpg
Kadrlovi_77
IMG_8539.jpg
Kadrlovi_78
IMG_8542.jpg
Kadrlovi_79
IMG_8543.jpg
Kadrlovi_80
IMG_8544.jpg
Kadrlovi_81
IMG_8545.jpg
Kadrlovi_82
IMG_8546.jpg
Kadrlovi_83
IMG_8547.jpg
Kadrlovi_84
IMG_8548.jpg
Kadrlovi_85
IMG_8549.jpg
Kadrlovi_86
IMG_8550.jpg
Kadrlovi_87
IMG_8551.jpg
Kadrlovi_88
IMG_8552.jpg
Kadrlovi_89
IMG_8553.jpg
Kadrlovi_90
IMG_8554.jpg
Kadrlovi_91
IMG_8555.jpg
Kadrlovi_92
IMG_8556.jpg
Kadrlovi_93
IMG_8558.jpg
Kadrlovi_94
IMG_8559.jpg
Kadrlovi_95
IMG_8560.jpg
Kadrlovi_96
IMG_8563.jpg
Kadrlovi_97
IMG_8564.jpg
Kadrlovi_98
IMG_8565.jpg
Kadrlovi_99
IMG_8566.jpg
Kadrlovi_100
IMG_8567.jpg
Kadrlovi_101
IMG_8568.jpg
Kadrlovi_102
IMG_8569.jpg
Kadrlovi_103
IMG_8570.jpg
Kadrlovi_104
IMG_8571.jpg
Kadrlovi_105

Fotografováno digitálním přístrojem CANON PowerShot PRO 90 IS  za použití blesku i bez něho.

Fotografie byly pro použití na Internetu zmenšeny z původních 1856x1392 dpi na 800 x 600 dpi.

Na hlavní stránku domény JIPING

Poslední úpravy této stránky byly provedeny 9. 12. 2007

 

 

Webmaster :  Ing. Jiří Piskač